przedmoscie-kalisz
  Regulamin
 

Regulamin Stowarzyszenia

Miłośnicy Historii Wojen - Kalisz

(nazwa stowarzyszenia)

I. Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Miłośnicy Historii Wojen - Kalisz

i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo

o stowarzyszeniach.

4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)

oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska

6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kalisz.

7. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Tomasz Dalinkiewicz

II. Cel i środki działania

8. Celem działania Stowarzyszenia jest aktywne zgłębianie historii wojen toczących się w przeszłości na terenie Polski, propagowanie tejże historii wśród społeczeństwa poprzez media, internet, publikacje, inicjacja akcji społecznych mających na celu ochronę pozostałych pamiątek minionych konfliktów zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem fortyfikacji.

 

9. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1) poznawanie i propagowanie historii wojen na terenie Polski poprzez internet, media, publikacje;

2) aktywne dbanie o pamiątki minionych wojen: głównie fortyfikacje (przykładowo sprzątanie, umieszczanie stosownych tabliczek informacyjnych itp.)

3) inicjacja akcji społecznych mających na celu ochronę pozostałych pamiątek minionych konfliktów zbrojnych ( przykładowo namawianie do czyszczenia schronów z czasów II wojny światowej)

 
  Łącznie stronę odwiedziło już 30598 odwiedzający Strona Stowarzyszenia "Miłośnicy Historii Wojen - Kalisz"  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=